QUỐC KÌ VIỆT NAM

Bác Hồ kính yêu

Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh

Tài nguyên dạy học

Intel Teach Elements

Ảnh ngẫu nhiên

Baner_Tet_1.swf DONG_CO_4_KY.swf Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi.swf Vi_do_la_em__thanh.swf Ha_thn.swf Chuc_mung_ngay_Quoc_te_phu_nu_thiep_19.swf Su_dung_BDTD_trong_day_hoc.flv Ytuong1.gif Dong_bang_song_Cuu_Long_gap_nhieu_kho_khan_trong_viec_chong_choi_voi_lu.flv 183947901.gif Vn.png Elements.jpg Biakyyeu.jpg Header1.jpg TRANH_THUY_MAC.swf Dhsp1.jpg Ban_goc_Phan_giai_cao_logo_khoa_dia_li_dh_su_pham_tphcm_from_quangphu1ahto_duoi_png_ko_co_nen.png Bcn_khoa_qua_cac_thoi_ki.jpg Hinh_khoa.jpg

Tìm kiếm Google

Google

Tìm hiểu lịch sử

Bách khoa toàn thư

Ngày này năm xưa

Đất nước mến yêu

TIVI TRỰC TUYẾN

ĐỌC BÁO

THƯ NGỎ

Quý thầy cô và các em học sinh có muốn ghi nhớ trang này để dễ thuận tiện khi truy cập. Điều đó rất đơn giản chỉ cần quý thầy cô Click
vào đây

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Thanh Long)

Liên hệ

Quản trị: Lê Thanh Long
01656604289
( )

Danh ngôn

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website Tư liệu dạy và học môn Địa lý

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT Phạm Văn Sáng quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dânmainbanner_500

  Phát triển năng lực thông qua phương pháp và phương tiện dạy học mới

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: GS. Bernd Meier - TS. Nguyễn Văn Cường
  Người gửi: Lê Thanh Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:18' 06-11-2010
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 251
  Số lượt thích: 0 người
  1
  HỘI THẢO TẬP HUẤN
  PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC MỚI
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - DỰ ÁN PHÁT TRIỂN PTTH
  GS. Bernd Meier - TS. Nguyễn Văn Cường
  Hà nội 2005
  2
  NỘI DUNG HỘI THẢO TẬP HUẤN
  Phần 1.: Một số cơ sở của dạy và học trong xã hội tri thức
  Phần 2: Dạy và học với Phương pháp dạy học mới
  Phần 3: Dạy và học với Phương tiện dạy học mới
  Phần 4: Chất lượng dạy học và chuẩn giáo dục
  3

  Phần 1:
  MỘT SỐ CƠ SỞ CỦA DẠY VÀ HỌC TRONG XÃ HỘI TRI THỨC

  1.1.Xã hội tri thức và giáo dục
  1.2. Mô hình phát triển năng lực
  1.3. Cơ sở tâm lý của dạy học
  – các lý thuyết học tập
  1.4. Phương pháp điều phối –
  Một ứng dụng lý thuyết kiến tạo

  Hà nội 2005
  4

  1.1. XÃ HỘI TRI THỨC VÀ GIÁO DỤC
  Khái niệm: Xã hội tri thức là một hình thái xã hội-Kinh tế, trong đó tri thức trở thành yếu tố quyết định đối với nền kinh tế hiện đại và các quá trình sản xuất, quan hệ sản xuất của nó, cũng như đối với các nguyên tắc tổ chức của xã hội.
  Đặc điểm của xã hội tri thức:
  Tri thøc lµ yÕu tè then chèt cña lùc l­îng kiÕn t¹o x· héi hiÖn ®¹i, cña lùc l­îng s¶n xuÊt vµ t¨ng tr­ëng KT.
  Th«ng tin vµ tri thøc t¨ng lªn mét c¸ch nhanh chãng kÐo theo sù l¹c hËu nhanh cña tri thøc, c«ng nghÖ cò.
  Sù trao ®æi th«ng tin vµ tri thøc ®­îc hç trî bëi c«ng nghÖ th«ng tin, ®­îc toµn cÇu ho¸.
  Thay ®æi c¬ cÊu x· héi theo h­íng ®a d¹ng, linh ho¹t.
  5
  XÃ HỘI TRI THỨC VÀ GIÁO DỤC
  Những đặc điểm của xã hội tri thức (tiếp)
  Thay đổi tổ chức và tính chất lao d?ng nghề nghiệp. Người lao động luôn phải thích nghi với những tri thức và công nghệ mới.
  Con người là yếu tố trung tâm trong XH tri th?c, là chủ thể kiến tạo xã hội.
  Đối với con người cá thể, tri thức là một cơ sở để xác định vị trí xã hội, khả năng hành động và ảnh hưởng mới.
  Giáo dục đóng vai trò then chốt trong việc đào tạo con người, do đó đóng vai trò then chốt trong sự phát triển.
  XH tri th?c là xã hội toàn cầu hoá. Trình độ giáo dục trở thành yếu tố tranh đua quốc tế.
  6
  NHỮNG YÊU CẦU CỦA XÃ HỘI TRI THỨC
  ĐỐI VỚI GIÁO DỤC

  Giáo dục cần giải quyết mâu thuẫn tri thức ngày càng tăng nhanh mà thời gian đào tạo có hạn
  Giáo dục cần đào tạo con người đáp ứng được những đòi hỏi của thị trường lao động và nghề nghiệp cũng như cuộc sống, có khả năng hoà nhập và cạnh tranh quốc tế, đặc biệt là:
  Năng lực hành động
  Tính sáng tạo, năng động,
  Tính tự lực và trách nhiệm
  Năng lực cộng tác làm việc
  Năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp
  Khả năng học tập suốt đời
  7
  1.2. LÝ THUYẾT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
  Khái niệm năng lực

  Khái niệm năng lực: Khái niệm năng lực có nguồn gốc tiếng la tinh „competentia“, có nghĩa là gặp gỡ. Ngày nay khái niệm năng lực được hiểu nhiều nghĩa khác nhau.
  Năng lực là một thuộc tính tâm lý phức hợp, là điểm hội tụ của nhiều yếu tố như tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, kinh nghiệm, sự sẵn sàng hành động và trách nhiệm đạo đức.
  Năng lực là những khả năng và kỹ xảo học được hoặc sẵn có của cá thể nhằm giải quyết các tình huống xác định, cũng như sự sẵn sàng về động cơ, xã hội …và khả năng vận dụng các cách giải quyết vấn đề một cách có trách nhiệm và hiệu quả trong những tình huống linh hoạt..“ (WEINERT 2001)
  8
  1.2. LÝ THUYẾT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
  Khái niệm năng lực


  Có nhiều loại năng lực khác nhau. Năng lực hành động là một loại năng lực.
  Khái niệm phát triển năng lực ở đây cũng được hiểu đồng nghĩa với phát triển năng lực hành động.
  Năng lực hành động là khả năng thực hiện có hiệu quả và có trách nhiệm các hành động, giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân trên cơ sở hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo và kinh nghiệm cũng như sự sẵn sàng hành động.
  9
  MÔ HÌNH CẤU TRÚC NĂNG LỰC HÀNH ĐỘNG
  Cấu trúc năng lực :
  Năng lực chuyên môn
  Năng lực phương pháp
  Năng lực xã hội
  Năng lực cá thể

  C¸c thµnh phÇn n¨ng lùc
  „gÆp“ nhau t¹o thµnh
  n¨ng lùc hµnh ®éng
  NĂNG LỰC HÀNH ĐỘNG
  Năng lực
  Cá thể
  Năng lực
  chuyên môn
  Năng lực
  Phương pháp
  Năng lực
  Xã hội
  10
  MÔ HÌNH CẤU TRÚC NĂNG LỰC HÀNH ĐỘNG (tiếp)
  Năng lực chuyên môn:
  Lµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chuyªn m«n còng nh­ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ mét c¸ch ®éc lËp, cã ph­¬ng ph¸p vµ chÝnh x¸c vÒ mÆt chuyªn m«n.
  (Bao gåm c¶ kh¶ n¨ng t­ duy logik, ph©n tÝch, tæng hîp vµ trõu t­îng, kh¶ n¨ng nhËn biÕt c¸c mèi quan hÖ hệ thèng vµ qu¸ tr×nh)
  Năng lực phương pháp:
  - Lµ kh¶ n¨ng ®èi víi nh÷ng hµnh ®éng cã kÕ ho¹ch, ®Þnh h­íng môc ®Ých trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c nhiªm vô vµ vÊn ®Ò.
  - Trung t©m cña n¨ng lùc ph­¬ng ph¸p lµ nh÷ng ph­¬ng thøc nhËn thøc, xử lý, ®¸nh gi¸, truyÒn thô vµ giíi thiÖu.
  11
  MÔ HÌNH CẤU TRÚC NĂNG LỰC HÀNH ĐỘNG (tiếp)
  Nang l?c xã h?i: Là khả năng đạt được mục đích trong những tình huống xã hội cũng như trong những nhiệm vụ khác nhau với sự phối hợp chặt chẽ với những thành viên khác. Trọng tâm là:
  ý thức được trách nhiệm của bản thân cũng như của những người khác, tự chịu trách nhiệm, tự tổ chức.
  Cú kh? nang thực hiện các hành động xã hội, khả năng cộng tác v giải quyết xung đột.
  Nang l?c cá th?: Khả năng xác định, suy nghĩ và đánh giá được những cơ hội phát triển cũng như những giới hạn của mình, phát triển được năng khi?u cá nhân cũng như xây dựng k? ho?ch cho cuộc sống riêng và hiện thực hoá kế hoạch đó; Những quan điểm, chuẩn giá trị d?o d?c và động cơ chi phối các hành vi ?ng x?.
  12
  VẬN DỤNG LÝ THUYẾT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
  Xỏc d?nh m?c dớch h?c t?p theo quan di?m phỏt tri?n nang l?c:
  Mụ t? yờu c?u trỡnh d? d?u ra m?t cỏch rừ rng theo cỏc thnh ph?n nang l?c
  Xỏc d?nh n?i dung d?y h?c, Mụ t? n?i dung d?u vo theo mụ hỡnh c?u trỳc nang l?c:
  h?c n?i dung chuyờn mụn, h?c PP- Chi?n lu?c, h?c giao ti?p, h?c t? phỏt tri?n.
  S? d?ng cỏc PPDH nh?m phỏt tri?n nang l?c hnh d?ng: d?y h?c tớch c?c, d?y h?c d?nh huúng hnh d?ng, gi?i quy?t v?n d?, h?c giao ti?p, h?c t? di?u khi?n
  Dỏnh giỏ:
  Tr?ng tõm dỏnh giỏ khụng ph?i tri th?c tỏi hi?n m l kh? nang v?n d?ng,
  13
  KHÁI NIỆM HỌC TẬP THEO LÝ THUYẾT NĂNG LỰC  14
  Giáo viên là chuyên gia của việc dạy và học
  Các năng lực nòng cốt:
  Năng lực dạy học
  Năng lực giáo dục
  Năng lực chẩn đoán, đánh giá, tư vấn
  Năng lực phát triển nghề nghiệp (riêng) và năng lực phát triển trường học.
  NANG L?C NGH? NGHI?P C?A GIO VIấN
  15
  Sơ lược về các lý thuyết học tập
  Lý thuyết phản xạ có điều kiện Pavlov
  Thuyết hành vi
  Thuyết nhận thức
  Thuyết kiến tạo


  1.3. CƠ SỞ TÂM LÝ HỌC DẠY HỌC
  Các lý thuyết học tập
  16
  HAI THÁI CỰC CỦA TRIẾT HỌC DẠY HỌC
  17
  LÝ THUYẾT PHẢN XẠ CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA PAVLOV
  Cơ sơ của thuyết hành vi
  Năm 1889 nhà sinh lý học Nga Pavlov nghiên cứu thực nghiệm phản xạ tiết nước bọt của chó khi đưa các kích thích khác nhau. Ban đầu dùng thức ăn kích thích, chó có phản ứng tiết nước bọt đó là phản xạ bẩm sinh. Sau đó kích thích đồng thời bằng ánh đèn và thức ăn. Sau một thời gian luyện tập, con chó có phản xạ tiết nước bọt khi chỉ có kích thích ánh đèn, đó là phản xạ có điều kiện.
  Với lý thuyết phản xạ có điều kiện, lần đầu tiên có thể giải thích cơ chế của việc học tập một cách khách quan: cơ chế Kích thích- Phản ứng.
  Thực nghiệm Pavlov
  18
  THUYẾT HÀNH VI (BEHAVORISM)
  Các lý thuyết hành vi giới hạn việc nghiên cứu cơ chế học tập vào các hành vi bên ngoài có thể quan sát khách quan bằng thực nghiệm.
  Không quan tâm đến các quá trình tâm lý bên trong như tri giác, cảm giác, tư duy, ý thức, vì không thể quan sát khách quan được. Bộ não được coi là một hộp đen.
  Thuyết hành vi cổ điển (Watson): học tập là tác động qua lại giữa kích thích và phản ứng (S-R).
  Thuyết hành vi Skiner: Nhấn mạnh mối quan hệ giữa hành vi và hệ quả của chúng (S-R-C).
  Hộp đen
  Kích thích
  Phản ứng
  19
  THUYẾT HÀNH VI (BEHAVORISM)
  Hộp Skinner
  HỘP SKINNER
  a. Đèn
  b. Máng thức ăn
  c. Đòn bẩy
  d. Lưới điện
  Thực nghiệm Skinner:
  Khi chuột ấn vào đòn bẩy thì nhận được thức ăn. Sau một quá trình luyện tập chuột hình thành phản ứng ấn đòn bẩy để nhận được thức ăn. Yếu tố gây hưng phấn là thức ăn.
  Khi thao tác đúng thì được thưởng: Thức ăn.
  Thao tác sai thì bị phạt: Điện giật

  20
  CÁC NGUYÊN TẮC CỦA THUYẾT HÀNH VI
  1) D?y h?c được định hướng theo các hnh vi đặc trưng có thể quan sát được.
  2) Các quá trình học tập phức tạp được chia thành một chuỗi các bước học tập đơn giản, trong đó bao gồm cỏc hnh vi cụ thể. Những hnh vi phức tạp du?c xây dựng thông qua sự kết hợp các bước học tập đơn giản.
  3) Giáo viên hỗ trợ và khuyến khích hnh vi đúng đắn của người học, tức là sẽ sắp xếp giảng dạy sao cho người học đạt được hnh vi mong muốn mà sẽ được đáp lại trực tiếp (khen thưởng và công nhận).
  4) Giáo viên thường xuyên điều chỉnh và giám sát quá trình học tập để kiểm soát tiến bộ học tập và điều chỉnh ngay lập tức những sai lầm.
  21
  ỨNG DỤNG CỦA THUYẾT HÀNH VI
  HS
  GV đưa thông
  tin đầu vào
  GV quan sát đầu ra
  Khen hay khiển trách


  Ứng dụng: Các hình thức ứng dụng:
  Trong dạy học chương trình hoá
  Trong dạy học có hỗ trợ bằng máy vi tính
  Trong học tập thông báo tri thức và trong huấn luyện
  Hạn chế/ Phê phán:
  Quá trình học tập không chỉ do kích thích từ bên ngoài mà còn là quá trình chủ động bên trong của chủ thể nhận thức.
  Việc chia quá trình học tập thành chuỗi các hành vi đơn giản không phản ánh hết được các mối quan hệ tổng thể…
  22
  THUYẾT NHẬN THỨC
  (Cognitivism)
  Các lý thuyết nhận thức nghiên cứu quá trình nhận thức bên trong với tư cách là một quá trình xử lý thông tin. Bộ não xử lý các thông tin tương tự như một hệ thống kỹ thuật.
  Quá trình nhận thức là quá trình có cấu trúc, và có ảnh hưởng quyết định đến hành vi. Con người tiếp thu các thông tin bên ngoài, xử lý và đánh giá chúng, từ đó quyết định các hành vi ứng xử.
  Trung t©m cña c¸c lý thuyÕt nhËn thøc lµ c¸c ho¹t ®éng trí tuệ : x¸c ®Þnh, ph©n tÝch vµ hÖ thèng hãa c¸c sù kiÖn vµ c¸c hiÖn t­îng, nhí l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vµ ph¸t triÓn, hình thành c¸c ý t­ëng míi.
  23
  Cấu trúc nhận thức của con người không phải bẩm sinh mà hình thành qua kinh nghiệm
  Mỗi người có cấu trúc nhận thức riêng. Vì vậy muốn có sự thay đổi đối với một người thì cần có tác động phù hợp nhằm thay đổi nhận thức của người đó.
  Con người có thể tự điều chỉnh quá trình nhận thức: tự đặt mục đích, xây dựng kế hoạch và thực hiện. Trong đó có thể tự quan sát, tự đánh giá và tự hưng phấn, không cần kích thích từ bên ngoài.
  THUYẾT NHẬN THỨC (tiếp)
  HỌC SINH
  (Quá trình nhận thức:
  Phân tích - Tổng hợp
  Khái quát hoá, Tái tạo…)
  Thông
  tin đầu vào

  Kết quả đầu ra
  24
  CÁC NGUYÊN TẮC CỦA THUYẾT NHẬN THỨC
  1) Không chỉ kết quả học tập (sản phẩm) mà quá trình học tập và quá trình tư duy cũng là điều quan trọng.
  2) Nhiệm vụ của người dạy là tạo ra môi trường học tập thuận lợi, thường xuyên khuyến khích các quá trình tư duy.
  3) Các quá trình tư duy không thực hiện thông qua các vấn đề nhỏ, đưa ra một cách tuyến tính, mà thông qua việc đưa ra các n?i dung học tập phức h?p.
  4) Cỏc PP học tập cú vai trũ quan quan trọng.
  5) Việc học tập thực hiện trong nhóm cú vai trũ quan tr?ng , giỳp tăng cường những khả năng về mặt xã hội.
  6) C?n cú sự cân bằng giữa những n?i dung do giáo viên truyền đạt và những nhi?m v? t? l?c.
  25
  ỨNG DỤNG CỦA THUYẾT NHẬN THỨC
  05-03-09
  Ứng dụng: Thuyết nhận thức được thừa nhận và ứng dụng rộng rãi trong dạy học. Đặc biệt là:
  Dạy học Giải quyết vấn đề
  Dạy học định hướng hành động
  Dạy học khám phá
  Làm việc nhóm
  Hạn chế : Việc dạy học nhằm phát triển tư duy, giải quyết vấn đề, dạy học khám phá đòi hỏi nhiều thời gian và đòi hỏi cao ở sự chuẩn bị cũng như năng lực của giáo viên. Cấu trúc quá trình tư duy không quan sát trực tiếp được nên chỉ mang tính giả thuyết.
  Nhiệm vụ, vấn đề HT
  Kết quả DH
  26
  05-03-09
  THUYẾT KIẾN TẠO (Constructionalism)
  Tư tưởng cốt lõi của các lý thuyết kiến tạo là: Tri thức được xuất hiện thông qua việc chủ thể nhận thức tự cấu trúc vào hệ thống bên trong của mình, tri thức mang tính chủ quan.
  Với việc nhấn mạnh vai trò chủ thể nhận thức trong việc giải thích và kiến tạo tri thức, thuyết kiến tạo thuộc lý thuyết chủ thể.
  Cần tổ chức sự tương tác giữa người học và đối tượng học tập, để giúp người học xây dựng thông tin mới vào cấu trúc tư duy của chính mình, đã được chủ thể điều chỉnh. Học không chỉ là khám phá mà còn là sự giải thích, cấu trúc mới tri thức.
  27
  05-03-09
  CÁC NGUYÊN TẮC CỦA THUYẾT KIẾN TẠO
  1) Kh«ng cã kiÕn thøc kh¸ch quan tuyÖt ®èi. KiÕn thøc lµ mét qu¸ tr×nh vµ s¶n phÈm ®­îc kiến tạo theo tõng c¸ nh©n (t­¬ng t¸c gi÷a ®èi t­îng häc tËp vµ ng­êi häc).
  2) VÒ mÆt néi dung, dạy học ph¶i ®Þnh h­íng theo nh÷ng lÜnh vùc vµ vÊn ®Ò phøc hợp, gÇn với cuéc sèng vµ nghÒ nghiÖp, ®­îc khảo sát mét c¸ch tæng thÓ.
  3) ViÖc häc tËp chØ cã thÓ ®­îc thùc hiÖn trong mét qu¸ tr×nh tÝch cùc, v× chØ tõ nh÷ng kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc míi cña b¶n th©n th× míi cã thÓ thay ®æi vµ c¸ nh©n hãa nh÷ng kiÕn thøc vµ kh¶ n¨ng ®· cã.
  4) Häc tËp trong nhãm có ý nghĩa quan trọng, gãp phÇn cho người học tù ®iÒu chØnh sù häc tËp cña b¶n th©n m×nh.
  28
  05-03-09
  CÁC NGUYÊN TẮC CỦA THUYẾT KIẾN TẠO (tiếp)
  5) H?c qua sai lầm là điều rất có ý nghĩa.
  6) Các lĩnh vực học tập cần định hướng vo h?ng thỳ ngu?i h?c, vì có thể học hỏi dễ nhất từ những kinh nghiệm mà người ta thấy h?ng thỳ hoặc có tính thách thức.
  7) Thuy?t ki?n t?o không chỉ giới hạn ở những khía cạnh nhận thức của việc dạy và học. Sự học tập hợp tác đòi hỏi v khuy?n khớch phỏt tri?n không chỉ có lý trí, m c? v? m?t tỡnh c?m, giao ti?p.
  8) M?c dớch h?c t?p l xây dựng kiến thức của bản thân, nên khi đánh giá các kết quả học tập không định hướng theo các sản phẩm học tập, mà cần kiểm tra những tiến bộ trong quá trình học tập và trong những tình huống học tập phức tạp.
  29


  05-03-09
  HỌC SINH
  (cá nhân và nhóm)
  Ứng dụng:
  Học tập tự điều khiển
  Học theo tình huống
  NỘI DUNG
  học tập
  Tương tác
  GV tạo môi trường và nội dung học tập phức hợp
  ỨNG DỤNG CỦA THUYẾT KIẾN TẠO
  Môi trường học tập
  Học nhóm
  Học tương tác
  Học từ sai lầm
  30
  05-03-09
  Quan di?m c?c doan trong thuy?t ki?n t?o ph? nh?n s? t?n t?i c?a tri th?c khỏch quan l khụng thuy?t ph?c.
  M?t s? tỏc gi? nh?n m?nh quỏ don phuong r?ng ch? cú cú th? h?c t?p cú ý nghia nh?ng gỡ m ngu?i ta quan tõm. Tuy nhiờn cu?c s?ng dũi h?i c? nh?ng di?u m khi cũn di h?c ngu?i ta khụng quan tõm.
  Vi?c dua cỏc k? nang co b?n vo cỏc d? ti ph?c t?p m khụng cú luy?n t?p co b?n cú th? h?n ch? hi?u qu? h?c t?p.
  Vi?c nh?n m?nh don phuong vi?c h?c trong nhúm c?n du?c xem xột. Nang l?c h?c t?p cỏ nhõn v?n luụn luụn dúng vai trũ quan tr?ng.
  D?y h?c theo lý thuy?t ki?n t?o dũi h?i th?i gian l?n.
  NHỮNG HẠN CHẾ CỦA THUYẾT KIẾN TẠO
  31
  05-03-09
  Trong lĩnh vực tâm lý học dạy học có rất nhiều lý thuyết học tập khác nhau.
  Mỗi lý thuyết có những ưu điểm và những giới hạn riêng. Tuy nhiên không có một lý thuyết học tập toàn năng có thể giải thích thoả đáng đầy đủ cơ chế của việc học.
  Xu hướng chung là các nhà khoa học ngày nay không tìm kiếm môt lý thuyết tổng quát mà chỉ xây dựng những mô hình riêng lẻ. Một trong những xu hướng đó là nghiên cứu cơ chế học tập trên cơ sở sinh lý thần kinh với trợ giúp của công nghệ mới.
  Trong công việc dạy và học hàng ngày và trong cải cách giáo dục thì việc vận dụng kết hợp một cách thích hợp các lý thuyết học tập khác nhau là cần thiết.
  KẾT LUẬN VỀ CÁC LÝ THUYẾT HỌC TẬP
  32
  Khái niệm
  Tiến trình
  Quy t?c di?u ph?i
  Cấu trúc quá trình giải quyết vấn đề
  1.4. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU PHỐI
  TRONG ĐIỀU KHIỂN THẢO LUẬN
  Một ứng dụng của thuyết kiến tạo
  33
  Phương pháp điều phối được sử dụng để điều khiển sự làm việc phối hợp tích cực giữa các thành viên trong nhóm trong vi?c th?o lu?n v? m?t ch? d?.
  Nó có mục đích cấu trúc hoá tiến trình và huy động sự tham gia tích cực của tất cả các thành viên tham gia vào quá trình làm việc, giải quyết vấn đề và quyết định.
  Ngu?i di?u ph?i cú vai trũ di?u khi?n v ph?i h?p s? tham gia c?a cỏc thnh viờn m khụng can thi?p vo n?i dung v quy?t d?nh c?a nhúm.
  KHÁI NIỆM PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU PHỐI
  34
  TIẾN TRÌNH CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU PHỐI
  35
  QUY TẮC ĐIỀU PHỐI
  36
  Chủ đề thảo luận: Chóng ta gÆp nh÷ng vÊn ®Ò nµo khi ¸p dông mét ph­¬ng ph¸p d¹y häc míi?
  Xác định các vấn đề
  Đào tạo giáo viên
  Bồi dưỡng giáo viên
  Vấn đề thời gian-
  nội dung dạy học
  Vấn đề tổ chức
  Kiểm tra học tập
  VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU PHỐI
  37

  Ghi nhớ các chủ đề kèm sự đánh giá
  Chúng ta gặp những vấn đề nào khi đưa vào một phương pháp dạy học mới?
  VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU PHỐI (tiếp)
  38
  SƠ ĐỒ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
  39
  Hà nội 2005
  Phần 2
  DẠY VÀ HỌC VỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỚI
  2.1. Cơ sở phương pháp luận dạy học
  2.2. DH giải quyết vấn đề
  2.3. DH theo tình huống và PPNC trường hợp
  2.4. DH định hướng hành động và Dạy học theo dự án
  2.5. Các kỹ thuật dạy học tích cực hoá
  40
  Hà nội 2005
  2.1. CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN DẠY HỌC
  Các bình diện lý luận dạy học
  Mối quan hệ giữa các thành phan của quá trình dạy học
  Khái niệm phương pháp dạy học
  Các bình diện và thành phần của PPDH
  41
  Bỡnh di?n thực tiễn
  Bỡnh di?n k? ho?ch
  Bỡnh di?n mụ hỡnh
  CÁC BÌNH DIỆN LLDH
  42


  N?i dung d?y h?c
  Người dạy
  Người học
  CÁC THÀNH PHẦN CỦA QTDH
  TAM GIÁC LÝ LUẬN DẠY HỌC
  Nội dung dạy học, người day và người học là ba yếu tố nền tảng của quá trình dạy học, tác động qua lại lẫn nhau. Người giáo viên cần đóng vai trò chủ đạo trong mối quan hệ đó.
  43
  Người dạy
  Người học
  N?i dung
  Mục đích
  Nội dung
  Phương tiện
  Hình thúc tổ chức
  Phương pháp
  Đánh giá
  Địa điểm/Thời gian
  Tình huống học tập
  CÁC THÀNH PHẦN CỦA QTDH
  VÒNG TRÒN LLDH
  44
  Người dạy
  Người học
  N?i dung
  Mục đích
  Nội dung
  Phương
  tiện
  Hình thức
  t? ch?c
  Tình huống học
  Phương pháp
  Đánh giá
  Không gian
  Thời gian
  Khoa học chuyên
  ngành và liên ngành
  Những đòi hỏi của xã hội
  về mặt nghề nghiệp và ngoài nghề nghiệp
  Những điều kiện
  dạy học

  Xã hội
  CÁC THÀNH PHẦN CỦA QTDH
  KHUNG LLDH
  45
  MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH PHẦN VÀ ĐK CỦA QTDH
  (MÔ HÌNH BERLIN)
  MỤC ĐÍCH
  PHƯƠNG TIỆN
  Các hệ quả
  văn hoá xã hội
  PHƯƠNG PHÁP
  Các điều kiện
  văn hoá xã hội
  (ĐK khung)
  Các hệ quả
  tâm lý-con người
  Các điều kiện
  tâm lý - con người
  (ĐK GV-HS)
  NỘI DUNG
  46


  Thuật ngữ phương pháp (PP) bắt nguồn từ tiếng Hy lạp (methodos) có nghĩa là con đường để đạt mục dớch. Theo đó, PPDH là con đường để đạt mục dớch dạy học.
  PPDH là cách thức hành động của giáo viên (GV) và học sinh (HS) trong quá trình dạy học. Cách thức hành động bao giờ cũng diễn ra trong những hình thức cụ thể. Cách thức và hình thức không tách nhau một cách độc lập.
  "Phương pháp dạy học là những hình thức và cách thức, thông qua đó và bằng cách đó giáo viên và học sinh lĩnh hội những hiện thực tự nhiên và xã hội xung quanh trong những điều kiện học tập cụ thể." (Meyer, H.1987).
  Các PPDH là những hình thức và cách thức hoạt động của GV và học sinh trong những điều kiện dạy học xỏc d?nh nhằm đạt mục dớch dạy học.
  KHÁI NIỆM PPDH
  47


  PPDH là một khái niệm rất phức hợp, có nhiều bình diện,
  phương diện khác nhau. Có thể nêu ra một số đặc trưng của
  PPDH như sau:
  PPDH định hướng mục dớch dạy học
  PPDH là sự thống nhất của PP dạy và PP học
  PPDH thực hiện thống nhất chức năng đào tạo và giáo dục
  PPDH là sự thống nhất của lô gic nội dung dạy học và lô gic tâm lý nhận thức
  PPDH có mặt bên ngoài và bên trong; PPDH có mặt khách quan và mặt chủ quan
  PPDH là sự thống nhất của cách thức hành động và phương tiện dạy học (PTDH).
  CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA PPDH
  48


  PPDH là một khái niệm rất phức hợp, có nhiều bình diện,
  phương diện khác nhau. Có thể nêu ra một số đặc trưng của
  PPDH như sau:
  PPDH định hướng mục dớch dạy học
  PPDH là sự thống nhất của PP dạy và PP học
  PPDH thực hiện thống nhất chức năng đào tạo và giáo dục
  PPDH là sự thống nhất của lô gic nội dung dạy học và lô gic tâm lý nhận thức
  PPDH có mặt bên ngoài và bên trong; PPDH có mặt khách quan và mặt chủ quan
  PPDH là sự thống nhất của cách thức hành động và phương tiện dạy học (PTDH).
  CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA PPDH
  49
  MÔ HÌNH CẤU TRÚC HAI MẶT CỦA PPDH
  (dựa theo Lothar Klinberg)
  - DH thông báo: thuyết trình, làm mẫu, trình diễn, trình bày trực quan
  - Cùng làm việc: Đàm thoại, thảo luận
  - Làm việc tự lực: Bài tập cá nhân, bài tập nhóm
  50


  MÔ HÌNH NĂM THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA PPDH
  (Theo Hibert Meyer)
  Bình diện vi mô
  Bình diện trung gian
  Bình diện vĩ mô
  HÌNH THỨC DH LỚN
  51
  MÔ HÌNH BA BÌNH DIỆN CỦA PPDH
  Quan điểm DH – PPDH - Kỹ thuật DH (Bernd MEIER)
  Bình diện vi mô
  Bình diện vĩ mô
  PP vĩ mô
  PP Cụ thể
  PP vi mô
  QUAN ĐIỂM DẠY HỌC
  Bình diện trung gian
  52
  CẤU TRÚC PHỨC HỢP CỦA PPDH
  * Phương tiện dạy học không phải PPDH, nhưng hành động sử dụng PTDH là hành động PP.
  53
  Quan điểm dạy học (QĐDH): là những định hướng tổng thể cho các hành động PP, trong đó có sự kết hợp giữa các nguyên tắc dạy học làm nền tảng, những cơ sở lý thuyết của LLDH, những điều kiện dạy học và tổ chức cũng như những định hướng về vai trò của GV và HS trong quá trình DH.
  QĐDH là những định hướng mang tính chiến lược, cương lĩnh, là mô hình lý thuyết của PPDH.


  QUAN ĐIỂM DẠY HỌC
  Concept
  QUAN ĐIỂM DH
  PPDH (nghĩa hẹp)
  KTDH
  54


  CÁC QUAN ĐIỂM DẠY HỌC
  55
  Phương pháp dạy học (c? th?) : Khái niệm PPDH ở đây được hiểu với nghĩa hẹp, là những hỡnh th?c, cách thức hành động của GV và HS nhằm thực hiện những mục tiêu DH xác định, phù hợp với những nội dung và những điều kiện DH cụ thể.
  PPDH cụ thể quy định những mô hình hành động của GV và HS.
  Cỏc PPDH du?c th? hi?n trong cỏc hỡnh th?c xó h?i v cỏc ti?n trỡnh PP.
  PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (CỤ THỂ)
  56

  CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
  57
  Kỹ thuật dạy học (KTDH): là những bi?n phỏp, cách thức hành động của của GV và HS trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học.
  Các KTDH chưa phải là các PPDH độc lập, m l nh?ng thnh ph?n c?a PPDH.
  KTDH du?c hi?u l don v? nh? nh?t c?a PPDH.
  S? phõn bi?t gi?a k? thu?t v PP d?y hoc nhi?u khi khụng rừ rng.

  KỸ THUẬT DẠY HỌC

  58

  CÁC KỸ THUẬT TÍCH CỰC HOÁ
  59
  Các hình thức tổ chức dạy học (HTTCDH) là những hình thức lớn của dạy học, được tổ chức theo những cấu trúc xác định nhằm thực hiện các nhiệm vụ dạy học. Đó là hỡnh thỏi bên ngoài của PPDH.
  Trong một HTTCDH có thể s? d?ng nhiều PPDH cụ thể và nhiều hình thức xã hội.
  Có nhiều quan niệm, phân loại các HTTCDH khác nhau.
  Còn du?c gọi là các hình thức DH lớn, hay các hình thức dạy học cơ bản
  HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
  60
  HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
  Tự
  học
  61

  Các hình thức xã hội còn gọi là hình thức hợp tác của PPDH, là các hình thức cộng tác làm việc của GV và HS trong d?y h?c.
  Các hình thức xã hội chi phối cấu trúc các mối quan hệ, cấu trúc giao tiếp của GV và HS.
  M?i hỡnh th?c cú nh?ng uu nhu?c di?m riờng. C?n ph?i h?p cỏc hỡnh th?c m?t cỏch phự h?p.
  CÁC HÌNH THỨC XÃ HỘI
  62
  Tiến trình d?y h?c mô tả cấu trúc của quá trình dạy học theo một trình tự xác định của các bước dạy học, quy định tiến trình thời gian, tiến trình lô gic hành động.
  Tiến trình DH còn được gọi là các bước dạy học hay tiến trình LL dạy học, ti?n trỡnh PP.
  Cỏc quỏ trỡnh d?y h?c c? th? có những bước cấu trúc khác nhau, m?i bu?c cũng như mỗi bài học thực hiện những chức năng LLDH khác nhau.
  TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
  Ví dụ tiến trình DH
  63
  THIẾT KẾ KẾ HOẠCH DH
  PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐIỀU KIỆN
  Điều kiện văn hoá xã hội, cơ sở vật chất
  Điều kiện con người: Trình độ, đặc điểm tâm lý GV và HS


  MỤC TIÊU DẠY HỌC
  Xác định và mô tả mục tiêu dạy học

  NỘI DUNG
  Lựa chọn, phân tích, cấu trúc nội dung dạy học
  PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC - PHƯƠNG TIỆN
  Xác định các quan điểm dạy học
  Xác định hình thức TC dạy học
  Xác định các PPDH cụ thể, các hình thức XH, các bước dạy học
  Xác định các kỹ thuật dạy học và phương tiện DH
  trong từng bước dạy học
  64
  Khỏi ni?m PPDH n?m trong m?i quan h? v?i r?t nhi?u thnh ph?n c?a quỏ trỡnh DH.
  Khỏi ni?m PPDH r?t ph?c h?p, cú nhi?u bỡnh di?n v phuong di?n khỏc nhau. PPDH du?c hi?u theo nghia r?ng v nghia h?p, v?i nhi?u m?c d? r?ng h?p khỏc nhau.
  Khụng cú s? th?ng nh?t v? phõn lo?i cỏc PPDH. M?i phuong ỏn phõn lo?i cú nh?ng uu di?m v gi?i h?n riờng.
  Khi khụng phõn bi?t cỏc bỡnh di?n, phuong di?n c?a PPDH, cú xu hu?ng g?i chung t?t c? l PPDH.
  Viờc phõn chia cỏc bỡnh di?n c?a PP lu?n d?y h?c cú ý nghia d?nh hu?ng rừ hon cho vi?c thi?t k? v v?n d?ng.
  Khụng cú m?t PPDH cú hi?u qu? v?n nang. C?n v?n d?ng ph?i h?p cỏc PPDH phự h?p v?i m?c tiờu v n?i dung, di?u ki?n d?y h?c c? th?.
  KẾT LUẬN
  65
  2.2. DẠY HỌC
  GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
  Khái niệm vấn đề, DHGQVĐ
  Cấu trúc DHGQVĐ
  Vận dụng DHGQVĐ
  66
  KHÁI NIỆM VẤN ĐỀ
  Trạng thái
  đích
  Vật
  cản
  Vấn đề là những câu hỏi hay nhiệm vụ đặt ra mà việc giải quyết chúng chưa có quy luật sẵn cũng như những tri thức, kỹ năng sẵn có chưa đủ giải quyết mà còn khó khăn, cản trở cần vượt qua.
  Một vấn đề được đặc trưng bởi ba thành phần
  Trạng thái xuất phát: không mong muốn
  Trạng thái đích: Trạng thái mong muốn
  Sự cản trở
  Trạng thái
  xuất phát
  67
  TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ
  Trạng thái
  đích
  Vật
  cản
  Tình huống có vấn đề xuất hiện khi một cá nhân đứng trước một mục đích muốn đạt tới, nhận biết một nhiệm vụ cần giải quyết nhưng chưa biết bằng cách nào, chưa đủ phương tiện (tri thức, kỹ năng…) để giải quyết.
  Trạng thái
  xuất phát
  68
  KHÁI NIỆM DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
  Dạy học giải quyết vấn đề dựa trên cơ sở lý thuyết nhận thức. Giải quyết vấn đề có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển tư duy và nhận thức của con người. „Tư duy chỉ bắt đầu khi xuất hiện tình huống có vấn đề“ (Rubinstein).
  DHGQVĐ là một QĐ DH nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Học sinh được đặt trong một tình huống có vấn đề, thông qua việc giải quyết vấn đề giúp học sinh lĩnh hội tri thức, kỹ năng và phương pháp nhận thức.
  69
  NHIỆM VỤ VÀ VẤN ĐỀ
  Nhiệm vụ khác vấn đề ở chỗ khi giải quyết đã có trình tự sẵn có cũng như những kiến thức kỹ năng đã có đủ giải quyết.
  70
  Vấn đề
  I) Nhận biết vấn đề
  Phân tích tỡnh hu?ng
  Nh?n bi?t, trình bày v?n d? c?n gi?i quy?t
  II) Tìm cỏc phuong ỏn giải quyết
  So s¸nh víi c¸c nhiÖm vô ®· gi¶i quyÕt
  T×m c¸c c¸ch gi¶i quyÕt míi
  Hệ thèng ho¸, s¾p xÕp c¸c ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt
  III) Quyết định phương án (gi¶i quyÕt VĐ)
  Ph©n tÝch các phương án
  §¸nh gi¸ các phương án
  QuyÕt ®Þnh
  Giai quyết
  CẤU TRÚC CỦA QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
  71
  2.3. DẠY HỌC THEO TÌNH HUỐNG

  PHƯƠNG PHÁP TRƯỜNG HỢP
  Dạy học theo tình huống
  Khái niệm - đặc điểm - vận dụng
  Phương pháp nghiên cứu trường hợp
  Khái niệm - cấu trúc – các loại trường hợp
  Ưu nhược điểm – ví dụ
  72
  Dạy học theo tình huống dựa trên quan điểm giáo dục: „Giáo dục lµ sù chuÈn bÞ cho ng­êi häc vµo viÖc giải quyết c¸c t×nh huèng cña cuéc sèng“. (Soul B. Robinsohn 1967). ViÖc häc cÇn ®­îc liªn hÖ víi c¸c t×nh huèng hiện thực.
  DH theo tình huống dựa trên cơ sở lý thuyết kiến tạo: việc học tập được tổ chức trong một môi trường học tập được cấu trúc hoá.

  DH theo tình huống là một quan điểm day học, trong đó việc dạy học được tổ chức theo những chủ đề phức hợp gần với các tình huống thực của cuộc sống và nghề nghiệp. Qúa trình học tập được tổ chức trong một môi trường học tập tạo điều kiện kiến tạo tri thức theo cá nhân và trong mối quan hệ xã hội của việc học tập.
  DẠY HỌC THEO TÌNH HUỐNG
  73

  N?i dung dạy học xuất phát từ một vấn đề phức hợp (không đơn giản và được cấu trúc tốt)
  Sử dụng việc đặt vấn đề g?n v?i thực tế cuộc sống, ngh? nghi?p
  Tạo ra những khả năng v?n d?ng đa dạng , phong phú (vận dụng trong nhiều ví dụ khác nhau).
  Tạo cho người học khả năng trình bày những điều đã học và suy nghĩ về điều đó (diễn đạt, nhận xét).
  Tạo điều ki?n để ngu?i h?c có thể trao đổi lẫn nhau và trao đổi với giáo viên.
  ĐẶC ĐIỂM CỦA DẠY HỌC THEO TÌNH HUỐNG
  74
  Học theo tình huống:

  Các tình huống của cuộc sống

  Các năng lực của người học
  Học theo hệ thống:


  Cấu trúc chuyên môn

  H? th?ng tri th?c, k? nang
  chuyờn mụn
  DẠY HỌC THEO TÌNH HUỐNG (tiếp)
  75
  VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO TÌNH HUỐNG (tiếp)
  76
  PP NC tru?ng h?p (PP tru?ng h?p, PP tỡnh hu?ng) l m?t PP DH, trong dú h?c sinh t? l?c nghiờn c?u m?t tỡnh hu?ng th?c ti?n v gi?i quy?t cỏc v?n d? c?a tỡnh hu?ng d?t ra. PP tru?ng h?p l PP di?n hỡnh c?a DH theo tỡnh hu?ng v DH gi?i quy?t v?n d?
  Tru?ng h?p l nh?ng tỡnh hu?ng di?n hỡnh trong th?c ti?n. Nghiờn c?u TH nh?m hi?u v v?n d?ng tri th?c.
  Các trường hợp trở thành đối tượng chính của quỏ trỡnh d?y h?c.
  Lm việc nhóm l hỡnh th?c lm vi?c ch? y?u
  Giỏo viờn tr? thnh ngu?i di?u ph?i
  PHUONG PHP NGHIấN C?U TRU?NG H?P
  case - study - method
  77
  Tình huống là một hoàn cảnh thực tế, trong đó chứa đựng những mâu thuẫn, xung đột. Người ta phải đưa ra một quyết định trên cơ sở cân nhắc các phương án khác nhau.
  Tình huống là một hoàn cảnh gắn với câu chuyện có cốt truyện, nhân vật, có chứa đựng xung đột, có tính phức hợp.
  Trong việc giải quyết các tình huống thực tiễn, không phải bao giờ cũng có giải pháp duy nhất đúng.
  Tình huống trong dạy học là những tình huống thực hoặc mô phỏng theo tình huống thực, được cấu trúc hoá nhằm mục đích dạy học
  KHÁI NIỆM TÌNH HUỐNG
  78
  CC LO?I TRU?NG H?P
  Trường hợp quyết định
  Trọng tâm là trên cơ sở thông tin đã có đưa ra các quyết
  định và lập luận cho các quyết định đó
  2. Trường hợp tìm thông tin:
  Thông tin chưa được đưa ra đầy đủ. Trọng tâm
  là thu thập thông tin cho việc giải quyết vấn đề
  3. Trường hợp phát hiện vấn đề:
  Các vấn đề chưa được nêu rõ trong mô tả trường hợp. Trọng tâm là phát hiện vấn đề.
  4. Trường hợp tìm phương án giải quyết: Trọng tâm là tìm phương án giải quyết vấn đề
  5. Trường hợp đánh giá: Trọng tâm là đánh giá các phương án giải quyết đã cho
  6. Trường hợp khảo sát, nghiên cứu: thu thập thông tin, nghiên cứu giải quyêt nhiệm vụ, vấn đề.
  79
  CẤU TRÚC TIẾN TRÌNH PPNC TRƯỜNG HỢP
  ĐỐI DIỆN (nhận biết)
  Học sinh nhận biết tình huống, vấn đề cần giải quyết
  THÔNG TIN
  Thu thập thông tin cần thiết cho giải quyết vấn đề
  NGHIÊN CỨU
  Tìm các phương án giải quyết khác nhau  QUYẾT ĐỊNH
  So sánh các phương án, quyết định phương án giải quyết


  SO SÁNH
  So sánh với phương án trong thực tiễn (nếu có)
  BẢO VỆ
  Trình bày và thảo luận về phương án đã quyết định
  80
  Trường hợp cần liên hệ với kinh nghiệm hiện tại cũng như tình huống cuộc sống, nghề nghiệp trong tương lai của người học
  Trường hợp cần có thể diễn giải theo cách nhìn của người học và để mở nhiều hướng giải quyết.
  Trường hợp cần chứa đựng mâu thuẫn và vấn đề và có thể liên quan nhiều phương diện.
  Trường hợp cần vừa sức và có thể giải quyết trong điều kiện cụ thể
  Trường hợp cần có thể có nhiều cách giải quyết khác nhau
  NH?NG YấU C?U D?I V?I TRU?NG H?P
  81
  Người học
  Người dạy
  Nội dung
  Sử dụng các khả năng hành động
  Mang lại kinh nghiệm
  Làm rõ những nhận thức cá nhân
  Tính xác thực và tính tình huống
  Mối quan hệ đa dạng
  Đa phương diện
  Khyến khích tính quyết định
  Chú ý trình độ đầu vào
  Tạo mâu thu?n nhận thức
  Thay đổi các phương diện
  Làm rõ các mối quan hệ
  82
  Tính mô phỏng của trường hợp loại trừ rủi ro, trong khi đảm bảo liên hệ với thực tiễn
  Những ví dụ trường hợp được tinh giản, cấu trúc, cho phép tính tự lực ở mức độ cao nhất
  Là phương pháp phức hợp, tích hợp nhiều hình thức học
  Phỏt tri?n nang l?c xó h?i, kh? nang giao ti?p, d?c bi?t l kh? nang quy?t d?nh
  Giỳp HS hi?u du?c m?t tỡnh hu?ng th?c ti?n cú nhi?u phuong di?n xem xột khỏc nhau, nhi?u cỏch gi?i quy?t, khụng cú cỏch gi?i quy?t duy nh?t.
  ƯU ĐIỂM CỦA PP NC TRƯỜNG HỢP
  83
  Khụng th?t s? t?o ra kinh nghi?m th?c ti?n
  Dũi h?i nhi?u th?i gian
  Khụng thớch h?p v?i vi?c truy?n th? tri th?c h? th?ng, s? ki?n
  Dũi h?i ngu?i di?u ph?i cú kinh nghi?m
  D? cú tỡnh tr?ng quỏ nh?n m?nh vi?c dua ra quy?t d?nh m khụng chỳ ý d?y d? d?n thu th?p thụng tin v phõn tớchco s? c?a quy?t d?nh.
  N?u khụng di?u ph?i t?t, cú th? cú nh?ng thnh viờn "quỏ tớch c?c", s? khỏc th? d?ng.
  NHƯỢC ĐIỂM CỦA PPNC TRƯỜNG HỢP
  84
  Mụ t?: Cô giáo Võn rất c? g?ng vận dụng các PPDH m?i trong mụn ng? van, khuy?n khớch h?c sinh sỏng t?o, khụng ph? thu?c vo cỏc bi van m?u. Trong các buổi dự giờ, cô thường nhận được đánh giá tốt. Nhưng trong kỳ thi cuối năm, học sinh lớp của cô lại có kết quả chung thấp hơn các lớp khác. Trong việc xếp loại thi đua giáo viên cuối năm, t? ng? van khụng x?p lo?i thi dua cho cụ du?c, vỡ cú ý ki?n trỏi ngu?c:
  Cú ý ki?n d? ngh? x?p cụ Võn l lao d?ng gi?i vỡ cỏc gi? d?y c?a cụ d?u du?c x?p lo?i t?t.
  Cú ý ki?n x?p lo?i y?u vỡ k?t qu? h?c t?p c?a h?c sinh th?p.
  V?n d? du?c chuy?n lờn hi?u tru?ng T?nh d? gi?i quy?t.
  VÍ DỤ VỀ TRƯỜNG HỢP (1)
  Trường hợp “Xét thi đua cô giáo Vân”
  85

  VÍ DỤ VỀ TRƯỜNG HỢP (1 tiếp)
  Nhiệm vụ:
  Với tư cách là Hiệu trưởng Tỉnh, anh, chị quyết định thế nào về việc xét thi đua của cô Vân?
  Với tư cách là cô Vân anh, chị có quyết định gì về cải tiến PPDH tiếp theo?
  Tìm hiểu thông tin và thảo luận về các tiêu chí đánh giá giờ dạy tốt, quan hệ giữa chất lượng dạy học và thành tích học tập của học sinh.
  Thảo luận về quan hệ giữa cải tiến PPDH và PP đánh giá kết quả học tập
  86

  VÍ DỤ VỀ TRƯỜNG HỢP (1 tiếp)
  Kết quả mong muốn: NC trường hợp này cần đề cập đến:
  Các quan điểm mới về chất lượng dạy học, giờ dạy tốt và kiểm tra đánh giá kết quả học tập.
  Những hạn chế của PP kiểm tra đánh giá hiện nay, sự không phù hợp giữa kiểm tra đánh giá và PPDH mới.
  Vận dụng để đề xuất được những phương hướng đổi mới trong trường về việc đánh giá giờ dạy và kiểm tra đánh giá học sinh, đổi mới PPDH
  87

  VÍ DỤ VỀ TRƯỜNG HỢP (2)
  „Ngọn lửa Đặng Thuỳ Trâm“
  Mô tả: Ngày 22-6-1970, tại bệnh xá Đức phổ, Bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm đã một mình chống lại 120 lính Mỹ để bảo vệ cho thương binh rút lui an toàn, chị đã hy sinh như một người anh hùng. Cuốn nhật ký của chị rơi vào tay đối phương. Frederic Whitehurst, một sỹ quan quân báo Mỹ định đốt cuốn nhật ký, thì phiên dịch Nguyễn Trung Hiếu ngăn lại:
  „Đừng đốt cuốn sổ này. Bản thân trong nó đã có lửa rồi !“
  Fredric đã không đốt cuốn nhật ký, và gìn giữ trong suốt 35 năm để đến năm 2005 cuốn nhật ký đã được trả lại cho mẹ Thuỳ Trâm và được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng. Cuốn nhật ký trở thành một hiện tượng văn học và xã hội được thế hệ trẻ đặc biệt quan tâm.
  88

  VÍ DỤ VỀ TRƯỜNG HỢP (2 tiếp)
  Nhiệm vụ:
  Hãy đọc một số đoạn của cuốn nhật ký Đặng Thuỳ Trâm hoặc trên trang Web: http://www.tuoitre.com.vn/ và thảo luận:
  Đâu là chất lửa trong nhật ký Đặng Thuỳ Trâm?
  Đó là một lý tưởng trong sáng, lòng yêu nước và ý chí chiến đấu chống kẻ thù?
  Đó là một sức sống tràn trề, một tâm hồn đa cảm nhưng vô cùng trong sáng giữa một cuộc chiến vô cùng khốc liệt?
  Đó còn là những điều gì khác?
  Chúng ta có sáng kiến về một chương trình hành động, một dự án „Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi 20“ để ngọn lửa Thuỳ Trâm sáng mãi?
  89

  VÍ DỤ VỀ TRƯỜNG HỢP (2 tiếp)
  Kết quả mong muốn:
  Khi thảo luân về trường hợp này:
  Phân tích hình ảnh Thuỳ Trâm dưới những khía cạnh khác nhau như: lý tưởng, lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu, trách nhiệm của người bác sỹ, tâm hồn, tình yêu...
  Rút ra được những bài học cho cuộc sống hiện tại của thế hệ mình.
  Nghĩ đến những chương trình hành động để xứng đáng với sự hy sinh và khát vọng hoà bình của Thuỳ Trâm và thế hệ cha ông.
  90

  VÍ DỤ VỀ TRƯỜNG HỢP (3)
  Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm / Mãi mãi tuổi 20“
  Mô tả: „Trong khi dư luận xã hội lo ngại về lớp trẻ hiện nay không hứng thú với việc học lịch sử và văn học chiến tranh, ví dụ qua trường hợp „Bài văn lạ“ của Nguyễn Phi Thanh và qua s
   
  Gửi ý kiến

  bg_mod_21jpg